the Youngsters

the Youngsters

De Keep an Eye Foundation ondersteunt al jaren jong talent. Maar wat is nou precies ‘jong’ talent? Met dit project gaan we op zoek naar nóg jonger talent; talent dat nog aan de basis staat van hun creatieve ontwikkeling en aan wiens ontplooiing wij als Keep an Eye een steentje kunnen bijdragen.

Houd ons in de gaten voor verdere ontwikkelingen!

the Youngsters

The Keep an Eye Foundation has been supporting young talent for years. But when is talent ‘young’? With this project we are looking for even younger talent; talent that is still at the basis of their creative development and to whose development we as Keep an Eye can contribute.

Keep an Eye on our website for further developments!