Een vuist tegen culturele kaalslag

Een vuist tegen culturele kaalslag

25-11-2010Galerie Pouloeuff werd 'bedacht' in 2010. Al redelijk snel opgemerkt door de pers en daardoor door de bezoekers... Wat de kunstredactie van de Gooi en Eemlander bijzonder aansprak was dat de galerie geen winstoogmerk heeft.