OPROEP! Aan alumni* van de Design Academy Eindhoven; Engels in bijlage
< 1• > < •2 >

< 1• >
Een bekend beeld voor de alumni uit '14

< •2 >
En voor hen die in '13 afstudeerden


Home » Nieuws » OPROEP! Aan alumni* van de Design Academy Eindhoven; Engels in bijlage

OPROEP! Aan alumni* van de Design Academy Eindhoven; Engels in bijlage

20-06-2017 Namens de Design Academy Eindhoven doen wij een oproep aan de *alumni van 2014 en '15 om mee te dingen naar de Keep an Eye Design Talent Grant 2017. Een initiatief waarmee je 10.000 Euro kunt winnen!

Beste Bachelor en Master alumnus,

Volg de Design Talent Grant: < TERUG   VERDER >
NAAR ALLE BERICHTEN >


De Design Academy Eindhoven schrijft:

Als afgestudeerde van Design Academy Eindhoven kom je in aanmerking voor de nieuwe ‘Keep an Eye Design Talent Grant’: een stimulans voor je carrière. De Keep an Eye Foundation is sinds 2010 verantwoordelijk geweest voor de jaarlijkse toekenning van de Keep an Eye Grant, die uitgereikt werd tijdens de officiële opening van onze Graduation Show. Vanaf het nieuwe schooljaar 2016-2017 gaat de stichting in hun doelstelling gericht op ‘talentontwikkeling’ meer verdieping en focus aanbrengen.

Dat betekent dat de doelgroep gaat bestaan uit alumni die twee tot drie jaar geleden afgestudeerd zijn. Een interessant moment om te interveniëren met vragen als: ‘waar sta je op dit punt in je carrière’ en ‘hoe kan de Keep an Eye Foundation je helpen je talent verder te ontwikkelen’? Vier designers die daar een antwoord op kunnen formuleren maken kans op de ‘Keep an Eye Design Talent Grant’ van € 10.000.

Wat moet je doen om in aanmerking te komen?

Is er binnenkort een van deze Award van jou?
  • Je bent afgestudeerd in studiejaar 2014-2015.
  • Vermeld bij je aanmelding duidelijk je naam, adresgegevens, jaar van afstuderen en je studierichting.
  • Zorg voor een zichtbaar portfolio via een website.
  • Je mag een aanvraag indienen met een bureau of collectief zolang de aanvrager afgestudeerd is aan Design Academy Eindhoven.
  • Schrijf een terugblik van +/- 500 woorden over de start en het verloop van je designcarrière na Design Academy Eindhoven en vertel ons waar je tegenaan gelopen bent, je leerpunten, de dingen die goed gegaan zijn en zaken waarop je kunt reflecteren. Je mag deze terugblik ook op een andere manier vormgeven bijvoorbeeld in een fotoserie, filmpje of animatie.
  • Schrijf een vooruitblik van minimaal 500 woorden met je plannen voor de (nabije) toekomst die jouw carrière verder helpen en waarbij een financiële impuls wenselijk is. Denk aan onderzoek, product-, en conceptontwikkeling, prototyping en lancering, interessante samenwerkingen, marketingplannen, etc. Het is belangrijk dat je een duidelijke visie weergeeft van waar je naartoe wilt groeien als ontwerper. Geef aan voor wie en waarom je toegevoegde waarde levert. Je mag deze vooruitblik ook op een andere manier vormgeven bijvoorbeeld in een fotoserie, filmpje of animatie.

De deadline voor het insturen en de prijsuitreiking

De deadline voor het insturen van je terugblik, vooruitblik en portfolio is 23 juni 2017,
17 uur. Stuur deze naar: 
alumni@designacademy.nl, o.v.v. Keep an Eye Design Talent Grant. Laat deze kans niet liggen! Naast de mogelijkheid op een financiële impuls van € 10.000, - en beoordeling door een vakjury, is het ook goed voor jezelf om in kaart te brengen waar je naartoe wilt groeien.

De 4 winnaars zullen bekend gemaakt worden tijdens de officiële opening van de Graduation Show 2017. We hopen dat jullie massaal meedingen naar deze prachtige waardering voor ons vak. Mocht je tussentijds nog vragen hebben, kun je ons mailen via alumni@designacademy.nl o.v.v. Keep an Eye Design Talent Grant.