ANBI details - Staat van baten en lasten & begroting

01-01-2019
Keep an Eye heeft de ANBI-status. Dit wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan is dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

.....Naar beleidsplan »

Totaal onverwacht werd 2020 een vreemd jaar. De Corona-pandemie was er de oorzaak van dat tal van geplande culturele evenementen niet konden doorgaan, of hooguit in aangepaste (dus meestal kleinschaliger) vorm. Ook verhuisden veel activiteiten van het podium naar online. Ondanks Corona heeft Keep an Eye alle aanvragen van haar partners kunnen honoreren in 2020. Nu maar hopen dat wij langzaam maar zeker teruggaan naar het 'oude normaal'. Wij houden daar in onze begroting voor 2021 in ieder geval rekening mee.

In de begroting voor 2021 staat het project Jong Metropole op '0'. Dit komt omdat het budget van 2020 nog gereserveerd was, in verband met de annulering van de tournee dat jaar. De tournee gaat dit jaar (2021) dus zeker door!

Wij hebben hier een zo realistisch mogelijk beeld gegeven van de kosten per project in 2020. Deze kunnen echter in een enkel geval afwijken van de concreet geboekte kosten, omdat zij dan niet in 2020 zelf verwerkt zijn.