ANBI details - Beleidsplan en het team

ANBI details - Beleidsplan en het team

01-01-2019Al bij de oprichting van de stichting verwierf Keep an Eye de ANBI-status. Per 1 januari 2014 is het verplicht een aantal details daarover op de site te publiceren.
 • A.N.B.I (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

Keep an Eye Foundation, Cattenhagestraat 16, 1411 CT Naarden Vesting. Telefoon 035-6951277, mail keepaneye@spinenweb.nl. RSIN-nummer 819764152.
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van kunst- en cultuuruitingen in Nederland en voorts hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN & BEGROTING >


 •  Inleiding

Een goed idee (het ei) moet uitgebroed worden om iets te kunnen worden (een kip). Een typisch ‘kip en ei verhaal’, want zonder het één kan het ander niet bestaan. Vandaar de naam ‘Kip en Ei’ of in het (ons…) Engels ‘Keep an Eye’. In deze naam ligt ook de doelstelling van de Keep an Eye Foundation besloten: ‘de ogen open houden’ voor veelbelovende, jonge kunstenaars, muzikanten en andere creatievelingen. De Keep an Eye Foundation geeft deze talenten een kans zich te ontwikkelen, nieuwe mogelijkheden te creëren en zo hun ‘gouden’ eieren uit te broeden.

 • Over de Keep an Eye Foundation

De Keep an Eye Foundation is 2008 opgericht door een aantal particulieren die geloven in de voedende kracht van kunst, muziek en andere vormen van creativiteit. Zowel als uiting van de kunstenaar zelf, maar ook voor buitenstaanders die ervan kunnen genieten. De Keep an Eye Foundation ondersteunt daarom veelbelovende, in Nederland studerende kunstenaars/creatievelingen bij het realiseren van hun droom. Door het organiseren van competities, workshops en festivals geeft de Keep an Eye Foundation deze aanstormende talenten een kans die eerste belangrijke stappen in hun carrière te zetten en uiteindelijk een volwaardige carrière op te bouwen.

 • Maatschappelijke context

De Keep an Eye Foundation erkent het belang van kunst en cultuur in een samenleving. Om van te genieten, maar ook om betekenis te geven aan eigen identiteit, inzicht te verwerven in eigen én andere culturen, de geschiedenis te (leren) kennen, tegenhang te bieden aan de dagelijkse bezigheden en diepgaander begrip van de wereld om ons heen te verwerven. De Keep an Eye Foundation wil, in een tijd dat er vanuit de overheid almaar minder wordt besteed aan kunst en cultuur, de kwaliteit en verscheidenheid aan kunst in Nederland waarborgen.

 • Missie

De Keep an Eye Foundation gaat uit van de kracht van de jonge veelbelovende kunstenaars. Deze talenten op het terrein van de beeldende vormgeving, autonome beeldende kunst, muziek, architectuur, fotografie, kleinkunst, film, mode, design en zo voort zullen nu én in de toekomst het kunst- en cultuurlandschap van Nederland kleuren. Door deze jonge kunstenaars te ondersteunen bij de eerste stappen in hun carrière krijgen zij de mogelijkheid zich te ontwikkelingen tot sterke, authentieke en zelfstandige kunstenaars. De Keep an Eye Foundation is er bovendien van overtuigd dat het de diversiteit en kwaliteit van de Nederlandse cultuur ten goede komt als talent een kans krijgt om zich op autonome wijze te ontwikkelen.

 • Visie

De Keep an Eye Foundation wil een verschil maken in het Nederlandse kunst- en cultuurlandschap en draagt daarom bij aan de ontdekking, ontwikkeling en onderscheiding van jonge talenten. Dit houdt onder andere in dat voormalig exposanten van Galerie Pouloeuff ‘opgepikt’ worden door galeries of musea, (jazz)muzikanten hun muziek kunnen produceren en naam vestigen in de muziekwereld en dat designers hun ontwerpen kunnen uitvoeren en op de markt kunnen brengen. 

 • Doelstelling

De doelsteling volgens de laatst bekende statuten luidt als volgt: 'De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van kunst- en cultuuruitingen in Nederland, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.' Echter deze huidige statuten worden zeer binnenkort vervangen. 

 • Doelen

Om de bovenstaande missie en visie kracht bij te zetten heeft de Keep an Eye Foundation de volgende doelen geformuleerd. • Jong talent een kans geven zich zowel op creatief als professioneel vlak te ontwikkelen • Een platform bieden om de zichtbaarheid van jong talent te vergroten • Door middel van promotionele activiteiten online (website, social media kanalen, online artikelen) en offline (persberichten, nieuwsartikelen, flyers en brochures) jonge kunstenaars voor het voetlicht van publiek en culturele instanties te brengen • Maatschappelijk draagvlak voor de kunsten stimuleren door kunst toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek • De toekomst van een rijk en talentvol cultuurlandschap bevorderen • Diversiteit in de kunsten stimuleren door het ondersteunen van uiteenlopende terreinen in de kunst • Nationale en internationale samenwerkingsverbanden leggen tussen de Keep an Eye Foundation en opleidingen op het gebied van (dus onder meer) kunst- en muziek.

 • Projecten van de Keep an Eye Foundation

De Keep an Eye Foundation honoreert geen individuele aanvragen, maar selecteert zelf haar projecten. Daarbij werkt Keep an Eye nauw samen met kunstvakopleidingen in Nederland en het buitenland. Tijdens deze duurzame samenwerkingen (tenminste 3 jaar) worden projecten van begin tot eind begeleid. Hieronder volgt een overzicht van de projecten die op dit moment lopen.

Jong Metropole
Een jonge generatie topmusici (conservatoriumstudenten van opleidingen klassieke en lichte muziek) via een buitengewoon talentontwikkelingsprogramma praktijkervaring laten opdoen. Samenwerking tot stand brengen tussen klassieke en lichte muziek en van elkaars werkwijze leren. Een nieuw netwerk creëren. Met hands-on workshops alle aspecten van de muziekpraktijk in kaart brengen zodat de studenten van dichtbij ervaren hoe een productieproces in zijn werk gaat. Bij de drie partners zijn arrangeurs, componisten en kunsteconomiestudenten aangesloten. De studenten worden aangemoedigd met elkaar contact te leggen en ideeën en projecten te creëren. Een nieuwe generatie arrangeurs, componisten en ensembleleiders kweken. Een breed publiek, met daarin specifiek aandacht voor nieuw en jong(er) publiek, in aanraking laten komen met de lichte muziek. Springplank voor een carrière, opbouw van een gedegen CV, kans op spelen in andere orkesten.

The Records
The Records is een eigen initiatief van de Keep an Eye Foundation in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam. Tijdens The Records strijden 8 startende bands (alumni van verschillende conservatoria in Nederland) om 3 volledig gefinancierde cd-producties. Naast het bedrag dat de muzikanten ontvangen voor de cd-productie en promotieclip krijgen de bands ook professionele coaching bij het in de markt zetten van hun muziek. De bijbehorende award show vindt plaats op een van de gerenommeerde jazzpodia van Nederland. 

Keep an Eye Summer Jazz Workshop
Tijdens deze jaarlijkse masterclasses aan het Conservatorium van Amsterdam volgen veelbelovende jazztalenten uit de hele wereld een week lang intensieve lessen, workshops en masterclasses van docenten van het Conservatorium van Amsterdam en internationaal gerenommeerde docenten als Justin DiCioccio van de Manhattan School of Music in New York. De week wordt traditioneel afgesloten met een optreden op één van gerenommeerde jazzpodia in Nederland.

Keep an Eye International Jazz Award
Een competitie voor jazzbands met een buitengewoon talent. Studenten van bijvoorbeeld de Manhattan School of Music in New York, Temple University Philadelphia, Sibelius Academie Helsinki, Kunstuniversität Graz en het Conservatorium van Amsterdam ontvingen coaching en workshops van professionele artiesten en docenten. Tijdens de competitie - ieder jaar georganiseerd onder een thema - strijden de bands om prijzen in zowel de halve als hele finales; eerste en tweede prijs voor de beste band, beste solist en arrangement. De jury bestaat uit gerenommeerde namen uit de jazzwereld. 

De Singer Concertjes
Keep an Eye organiseert met ingang van 2019, samen met het Conservatorium van Amsterdam en Wonderfeel Festival, kleine concertjes in Singer Laren. 's Zomers klassieke muziek in de tuin en 's winters jazz in de oude villa. De concertjes vinden iedere eerste zondag van de maand plaats. Op deze manier krijgt jong talent een fantastisch podium aangeboden op een van oudsher beroemde locatie. 

Wonderfeel Festival
Wonderfeel Festival is het grootste festival op het gebied van klassieke muziek in Nederland. Echter Wonderfeel gaat nog wat verder door ook de 'randen van klassiek' op te zoeken. Niet alleen door muziekgenres te combineren, maar ook door plaats te bieden aan ballet, poëzie, yoga en meer. Keep an Eye organiseert hier met ingang van 2019 een productieprijs voor jong talent.

Galerie Pouloeuff
Jonge (pas afgestuurde) kunstenaars krijgen in Galerie Pouloeuff een podium om hun werk kosteloos te exposeren. Exposanten zijn daarbij vrij in het kiezen van de werken die zij tentoonstellen. Gedurende de expositie kan het publiek stemmen op hun favoriete kunstwerk met de Pouloeuff Publieks Award. De kunstenaar met het grootste aantal stemmen ontvangt een aanmoedigingsprijs. Om de verkoop van de werken te stimuleren onderneemt Galerie Pouloeuff verschillende pr-activiteiten. Bovendien kunnen kunstenaars in contact worden gebracht met het uitgebreide netwerk (galeries, musea en kunstinstellingen) van Galerie Pouloeuff. 

Galerie Pouloeuff - project Spacemakers
Een maal per jaar (Met ingang van 2018) wordt de galerie gedurende twee maanden het atelier van vijf jonge kunstenaars. Zij krijgen in deze periode een masterclass van een gearriveerde kunstenaar en werken aan een speciaal voor dit project te maken kunstwerk. Na afloop van de masterclass wordt dit werk in de galerie geëxposeerd.

Keep an Eye Filmacademie Festival
Tijdens het Keep an Eye Filmacademie Festival presenteren studenten van de bachelor- en masteropleiding van de Nederlandse Filmacademie gedurende twee weken hun afstudeerprojecten aan het grote publiek. Naast een uitgebreid aanbod aan film worden er tijdens het festival ook vele exposities, premièrefeesten, lezingen en vele andere events georganiseerd. De Keep an Eye Foundation is medeorganisator en de belangrijkste partner van dit eindexamenfestival dat plaatsvindt in een gerenommeerd Nederlands filminstituut (EYE). 

 • Met ingang van 2018 reikt Keep an Eye een prijs uit voor de beste filmmuziek, onder de titel: De Keep an Eye Filmscore Award. 

Young Designer Grant
Waar Keep an Eye voorheen samenwerkte met de Design Academy Eindhoven, is in 2018 de samenwerking aangegaan met de Dutch Design Foundation. Dit betekent dat dit project niet langer gekoppeld is aan een opleiding, maar dat al het net afgestudeerd jonge designtalent in aanmerking komt voor deelname.

 • Verder organiseert Keep an Eye hier samen met de Dutch Design Foundation masterclasses onder het label van de Keep an Eye Academy.

Picture This!
Ook 'Picture This' is een eigen initiatief van de Keep an Eye Foundation. De fotovakschoolstudent met het beste en meeste veelbelovende fotoproject ontvangt een beurs van 10.000 Euro om zijn of haar project daadwerkelijk te realiseren of verder te ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan de publicatie van een (foto)boek, organiseren van een tentoonstelling of het opzetten van en vervolgproject. Verder is er de aanmoedingsprijs ter waarde van 2.500 Euro te winnen. Het winnende werk wordt bovendien tentoongesteld in Galerie Pouloeuff.
 

KABK Fashion Show
de studierichting 'fashion' van de KABK wil zich verder ontwikkelen om zich als een van de beste opleidingen op dit gebied te profileren. Daarvoor nam de KABK een aantal jaren geleden een gerenomeerde designer aan die dit proces succesvol op gang bracht. Om de collecties op een professionele manier te presenteren aan pers en publiek financiert Keep an Eye de Fashion en de Gradution Show in de Electriciteitsfabriek in Den Haag.

 • Met ingang van 2018 reikt Keep an Eye een prijs uit onder de titel: De KABK presenteert de Keep an Eye Textiel- & Modeprijs.
 • Verder organiseert Keep an Eye hier samen met de KABK masterclasses onder het label van de Keep an Eye Academy.

Fontys Circus en Performance Art
In 2019 start de samenwerking met Fontys Hoge Scholen op het gebied van Circus. Hier gaan deelnemende alumni straks de touwen in tijdens het jaarlijkse circusfestival in Tilburg. Dit festival wordt met mede georganiseerd door Circulo-Festival.

Graphic Matters
In 2019 start de samenwerking met het Bredase Graphic Matters Festival. Een festival dat op kleinere schaal te vergelijken is met de de Dutch Design Week in Eindhoven. Keep an Eye richt zich ook hier op jong talent en organiseert hiervoor masterclasses en workshops.

De AKF masterclasses
Met ingang van 2018 werkt Keep an Eye samen met het Amsterdams Kleinkunst Festival in het kader van de Wim Sonneveld prijs. De bijdrage van Keep an Eye bestaat uit het aanbieden van masterclasses op het gebied van creativiteit en ondernemerschap. Met name die met betrekking tot ondernemerschap worden (ook) in nauwe samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam aangeboden.

Singer Laren - Window of Opportunity
Dit initiatief is in 2019 tot stand gekomen vanuit Galerie Pouloeuff. Twee maal per jaar krijgt een jonge kunstenaar gedurende vier maanden de tijd om speciaal voor Singer te maken ruimtevullend werk te exposeren. Dit werk krijgt een plaats in de centrale hal en is zowel binnen als buiten goed te zien.

Podia - print en online
Keep an Eye biedt jong talent ook podia op ondermeer de digitale snelweg. Door zeer actief meerde websites te beheren en op de belangrijkste sociale media aanwezig te zijn. Daarnaast publiceert Keep an Eye exclusieve interviews en blogs over kunst in brede zin. Verder brengt Keep an Eye jaarlijks een tijdschrift (MAGjeZIENenHOREN) uit, waarin ondermeer een toonaangevende journalist een actueel thema uitdiept. 

Keep an Eye Academy
Dit project wordt met ingang van 2017 opgestart, met als doel studenten en alumni in het creatieve veld workshops, masterclasses, lezingen en meer aan te bieden op het gebied van ondernemerschap. Aan bod komen alle zaken waar studenten en starters in het begin van een professionele loopbaan mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld financiering, marketing, fiscaliteit en meer.
Met ingang van 2019 gaat de Academy het land en worden de masterclasses om te beginnen samen met de Dutch Design Foundation en de KABK georganiseerd.

Keep an Eye Crossovers
Het interesseert Keep an Eye waar de creatieve grenzen liggen van de disciplines in kunst en cultuur. Of dat die grenzen er misschien niet zijn? Zij verlegd kunnen worden? Kunnen kunstenaars en creatievelingen in de meest brede zin, elkaar inspireren en uitdagen? 
Op initiatief van Keep an Eye zijn interessante samenwerking tussen het AKF en het Conservatorium van Amsterdam ontstaan. Maar ook tussen Singer Laren en Wonderfeel Festival.

De samenwerking met Fontys en Graphic Matters start in 2019
De samenwerking met Fontys en Graphic Matters start in 2019
 • Met welke organisaties werkt Keep an Eye samen?

Door samen te werken met opleidingen in binnen- en buitenland, culturele en wetenschappelijke instituten is de Keep an Eye Foundation in staat projecten te realiseren met een zo groot mogelijk rendement voor jonge talenten. Keep an Eye werkt en werkte onder andere samen met: Het Conservatorium van Amsterdam, Manhattan School of Music, Design Academie Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven, Rietveld Academie/Sandberg Instituut, de One Minutes Foundation, Nederlandse Filmacademie, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst Den Haag, de Nederlandse Fotovakschool en het Amsterdams Kleinkunst Festival. Verder werkt Keep an Eye in het project 'Jong Metropole' samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 • Wat heeft de Keep an Eye Foundation bereikt?

Sinds de oprichting in 2008 zijn er dankzij de Keep an Eye Foundation vele projecten op het gebied van (jazz)muziek, design, film en autonome kunst tot stand gekomen. Daarbij zijn veel jonge, talentvolle studenten geholpen bij de eerste stappen in hun carrière. Dankzij het groeiende aantal projecten is de rol van de Keep an Eye Foundation in de culturele sector sterk gegroeid. Daarnaast zijn er internationale samenwerkingsverbanden tussen verschillende vakopleidingen ontstaan en weet ook het grote publiek de activiteiten de Keep an Eye Foundation steeds beter te vinden. 

 • Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Door ook in de toekomst zoveel mogelijk jonge talenten te ondersteunen bij die eerste, belangrijke stappen in hun carrière beoogt de Keep an Eye Foundation een blijvende speler in de wereld van kunst te zijn. Onder andere door de komende jaren nieuwe duurzame samenwerkingen aan te gaan. Bovendien beoogt de Keep an Eye Foundation een zo groot mogelijke belangstelling te wekken voor kunst- en cultuuruitingen. 

In 2018 zullen alle huidige lopende projecten een vervolg krijgen. Vermeldenswaardig is dat Keep an Eye in 2016 een samenwerking is aangegaan met het PRINS BERNHARD CULTUURFONDS. Het PBC heeft in eerste instantie de regie over het net opgestarte project 'Jong Metropole'. Maar zal op termijn alle projecten van de Keep an Eye Foundation onder de naam 'Keep an Eye Fonds', in principe voor onbeperkte tijd, voortzetten. Dit om de continuïteit van alle projecten (en van de Keep an Eye Foundation) te waarborgen.

Verder in het nieuwe jaar het actief onder de aandacht brengen van ondernemerschap voor startende talenten, onder de naam KEEP AN EYE ACADEMY. 

 • Het bestuur: Fred Stroomberg - penningmeester , Maarten Weijers - secretaris, Menno Tummers (Prins Bernhard Cultuurfonds) - bestuurslid, Miranda van Drie (Residentie Orkest) - bestuurslid, Rob Bakhuizen - voorzitter, Ruud van Dijk (Conservatorium van Amsterdam) - bestuurslid.
  De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
  Ondersteunend (management - parttime): Catherine Clavaux - projectleider stichting, Ine van der Horn - curator galerie, Trudy Berghuis - assistent bestuur.
  Ondersteunend (management - parttime & vrijwillig): Inez - notarieel, Nathalie - fiscaliteit, Hans - administratie, Gerard - websites en e-mail marketing, Juliette - interviews en social media, Joanna - Keep an Eye Magazine, Peter - grafisch jazzprojecten, Jan Willem - grafisch Pouloeuff, Pieter - huisfotograaf.
  Ondersteunend (algemeen - parttime): Deborah, JasjaLaraCharlottePetros - medewerkers galerie en gastheer/-dames bij de events.
 • Werving De projecten van de Keep an Eye Foundation worden gefinancierd uit eigen particuliere middelen.