De Firma A.J.A. van Norren, kruideniers in de Peperstraat te Naarden In de loop van de tijd werd het adres Peperstraat (op papier) veranderd in Turfpoortstraat 36a.

06-09-2019
'Galerie Pouloeuff' staat er tegenwoordig op de façade van het gerestaureerde huis op de hoek Peperstraat/Turfpoortstraat. Vóór Pouloeuff was het Galerie Groll en wie hier in de jaren zestig al woonde, herinnert zich vast nog wel een snackbar in dit monumentale pand. Maar veel verder terug, op 13 januari 1814, werden vader en zoon De Graaf, de tappers van toen Pouloeuff nog een kroeg was, gearresteerd. Zij zouden in hun etablissement, waar veel soldaten ook logies genoten, aansporingen tot desertie hebben gedaan. Tien dagen later zaten de kroegbazen nog steeds vast. Met hun hechtenis wilde de generaal een signaal afgeven. Ook voor de burgers gold hier het militaire strafrecht. Hierna zat er een grutterij in het pand. In de 19e eeuw stonden hier Kasper Lucas en later Willem de Haan. Sinds 1843 stonden Herman Rookhuizen en Freek Slaap achter de toonbank van de kruidenierswinkel. Toen in 1881 ene Van Norren de zaak overnam, bleven drie opeenvolgende generaties van dat geslacht er zitten tot 1957.

Bronnen: Stichting VijverbergGemeentepolitie Naarden & VVV Naarden

En hier het kantoorpand waar Keep an Eye nu gevestigd is in vroegere tijden  

Hierboven is het politiebureau aan de Cattenhagestraat 16 te Naarden zichtbaar. De opname is uit de jaren 60 van de vorige eeuw en is genomen door een fotograaf van de Rijksgebouwendienst. Dat blauwe uithangbord met het woord politie dat in duisternis werd verlicht, hing er in 1940 ook al, evenals het bordje verboden toegang boven het hek. De politieauto die voor het bureau staat met het zichtbare kenteken FD-92-77 (sitecode 1 1951-1965) is van 1960 of 1961. De letters FD werden in die twee jaren uitgegeven. In 1965 werden de twee letters achter de cijfers geplaatst. Onderaan een foto met Koningin Juliana die het bureau bezocht.

Wat voorafging: 'half monument'

Kort na het vertrek van de Fransen in mei 1814 kwam in Naarden een inventarisatie van de oorlogsschade tot stand. Uit de claims van toen blijkt onmiskenbaar dat er in en om de stad sprake was van een enorme destructie. De vernielingen aan het vastgoed zijn in de loop der tijd maar ten dele hersteld. Naarden beleefde na haar bevrijding een lange periode van economische stilstand en zelfs achteruitgang. De chique van Naarden vertrok en kwam niet meer terug; tal van herenhuizen werden geveild. De malaise resulteerde in zoveel leegstand dat niet alleen beschadigde maar ook nog in goede staat verkerende huizen werden gesloopt. Een kenmerkend voorbeeld daarvan is het kapitale woonhuis van de weduwe Thierens-Gleijn in de Vrouwenstraat (Later Cattenhagestraat en zoals hierboven omschreven het voormalige politiebureau, nu kantoor Keep an Eye). In 1783 was het gebouwd voor 40.000 gulden, maar in 1820 wilde niemand er meer dan 4.800 voor neerleggen. Aan sloopmaterialen zou het meer opbrengen dan dit schamele veilingbod. Het is toen, zoals nu nog te zien is, voor de helft gesloopt.

Ontdek nog een stukje van de historie van Naarden 

Van de VVV Naarden
Naarden is een groene gemeente die uit twee delen bestaat: het historische vestingstadje Naarden-Vesting en een (villawijk) gedeelte dat hoofdzakelijk vanaf het begin van de 20ste eeuw is gebouwd.

Doordat de vesting Naarden onderdeel van de Hollandse Waterlinie was, mochten er geen huizen buiten de vestingmuren gebouwd worden. Alleen zo bleef het schootsveld -en dus het zicht op de vijand- vrij. 
Dus bleef het gebied rond Naarden-Vesting leeg, totdat de militaire Vesting in 1926 werd opgeheven. Pas toen kon de stad zich uitbreiden, in tegenstelling tot omliggende gemeenten als Bussum en Huizen. Die waren al eerder enorm gegroeid toen in 1874 de spoorlijn van Amsterdam richting het oosten werd geopend. Toen werd het mogelijk om dagelijks op en neer te rijden tussen de drukke stad en het rustige groen, waardoor deze omgeving een geliefde woonplek werd.

Oudste en enige stad van het Gooi

De eerste nederzetting Naarden lag direct aan de Zuiderzee, 1.5 kilometer ten noordoosten van het huidige stadje. Nadat dit plaatsje in 1350 verwoest was tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werd het nieuwe Naarden meer landinwaarts gebouwd. Niet alleen veiliger voor de overstromingen van de Zuiderzee maar ook strategisch interessant, omdat iedereen die vanuit het oosten naar Amsterdam wilde gaan hierlangs kwam.Het plaatsje kreeg in 1351 al stadsrechten en zou altijd de enige stad van het Gooi blijven.

Militaire vesting

Door deze strategische ligging werd de stad militair interessant en ingericht als vesting met dubbele stadswallen, een vestinggracht, bastions, stadspoorten en tientallen functionele gebouwen als wapenopslag of soldatenverblijf. Het werd onderdeel van de Hollandse waterlinie, een verdedigingslinie tussen Muiden en de Biesbosch waarbij land onder water gezet kon worden om de vijand de doorgang te belemmeren. De gronden om de vesting werden afgegraven zodat het land lager lag en dus gemakkelijker te inunderen was. Het afgegraven zand werd per boot via de speciaal voor dit doel gegraven vaarten naar Amsterdam gevaren. Hier was zand hard nodig om de moerassige grond te dempen voor de aanleg van de grachtengordel.

Houten huizen

In een bepaalde kring rond de vesting mocht volgens de ‘Kringenwet’ alleen in hout gebouwd worden. Als er oorlogsdreiging was en het schootsveld moest vrijgemaakt worden, waren houten huizen immers snel neer te halen. Aan de Sandtmanlaan zijn de mooiste houten exemplaren bewaard gebleven.

Unieke combinatie heden en verleden

De vesting is de afgelopen decennia prachtig gerestaureerd. De militaire gebouwen hebben nieuwe functies gekregen als museum, restaurant of woon- en designcentrum. Het eeuwenoude stadje is prachtig gerestaureerd en staat bol van de bijzondere monumenten. Het biedt voor elk wat wils met de grote variatie aan winkels, antiekzaken, galeries, horeca en musea, in combinatie met veel groen en sportieve mogelijkheden. Een absolute aanrader voor een bijzonder dagje uit!