Kunst 'achter glas': Window of Opportunity 2021

02-06-2021
Het is weer tijd voor het vijfde kunstwerk in de serie 'Window of Opportunity'. Hierin nodigt Singer Laren in samenwerking met onze eigen Galerie Pouloeuff een jonge talentvolle kunstenaar uit om speciaal voor het monumentale raam in de tuinfoyer een werk te maken.

Volg Window of Opportunity:
 < TERUG   VERDER>
NAAR ALLE BERICHTEN >


‘Een stuk klei kan zingen, knetteren, smelten en bubbelen’

De Keep an Eye Foundation en haar Galerie Pouloeuff werken sinds 2018 samen met Singer Laren (museum en theater). Het kunstwerk dat voor deze open ruimte aan de tuinfoyer gemaakt werd is zowel voor bezoekers van Singer Laren als voor voorbijgangers 'van dichtbij' te zien.

Dit keer is het de beurt aan Ana Oosting. Speciaal voor Singer Laren maakte zij het werk Veranderingen in de Gaussiaanse kromming (Changing the Gaussian curvature).

Ana kijkt naar de wereld door een bril met verschillende glazen, door het ene als een kunstenaar en door het andere als bioloog. In haar visie zijn ze niet gescheiden maar intiem verstrengeld. Tijdens haar studie neurobiologie werd haar duidelijk hoeveel ons als mens ontgaat, hoeveel interacties in de wereld simpelweg buiten het bereik van onze zintuigen vallen.

Bekijk dit werk
bij SINGER LAREN »

In ontmoetingen met onzichtbare processen of entiteiten, zichtbaar gemaakt door wetenschap, vindt Ana inspiratie. Met haar werk wil ze de blik van de kijker naar een niet-menselijk perspectief trekken. Je bewust worden van de 'entanglements'. Pas als je iets gewaar wordt kun je er een verbinding mee aan gaan of er empathie voor voelen

Daarbij speelt materiaal een belangrijke rol. Leven en materie zijn namelijk onlosmakelijk verbonden. Ook niet-levend materiaal is in staat om interactie met zijn omgeving aan te gaan. Een stuk klei heeft 'agency': het kan zingen, knetteren, smelten, bubbelen, verpoederen en scheuren. Het mooie van veel met een bepaald materiaal werken is dat Ana deze agency lichamelijk ervaart. Door eindeloze repetitie gaat er een zekere intelligentie in haar vingers zitten. Het materiaal, het stuk gereedschap, de ervaringen vormen bewust en onbewust haar beslissingen. Verstrengeling is dus ook leidend in hoe werk tot stand komt. In haar praktijk werkt ze mét en denkt ze dóór materiaal.

Changing the Gaussian Curvature

Haar meest recente onderzoek gaat over vouwen en de complexiteit die daaruit voort kan komen. Een enkele vouw geeft papier een nieuwe mechanische eigenschap. Maar herhaal de vouw en lokale interacties kunnen op globale schaal leiden tot een bijzonder complex vermogen tot bewegen.

Changing the Gaussian Curvature, het werk dat nu gepresenteerd wordt in Window of Opportunity, is een resultaat van dat onderzoek. Het tien meter lange mechanisme zet een driehoekige herhalende vouw (tessellatie) in beweging. De lange gevouwen baan golft achter het raam op en neer. Hierbij krimpt het oppervlak van de tessellatie in de dalen en zet het uit bij de pieken.

Als je een papier buigt is het krom, maar is de Gaussische kromming nog steeds 0. Pas als het materiaal intrinsiek kromt, dus als je een vel uit zou kunnen rekken zoals een zwart gat in de ruimte doet, verandert de Gauss-waarde. Door de aard van de driehoekige vouw is deze bijzondere verandering van het gevouwen vlak waar te nemen.


Over Ana Oosting (1985)

Na een Bachelor in neurobiologie aan de UvA, heeft Ana in 2015, na een uitwisseling aan Cooper Union in New York, haar BFA aan de keramiek afdeling van de Gerrit Rietveld Academie, (Amsterdam) behaald. In 2019 heeft ze de Master ArtScience aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (Den Haag) afgerond.

Lees hier meer over de projecten van Ana >