Home » Projecten » Keep an Eye Air Pastoe Beeldende kunst - masterclass

Keep an Eye Air Pastoe Beeldende kunst - masterclass

Vanaf 2021

Hoe is het eigenlijk om kunstenaar te zijn? Studenten van de Bachelor Fine Art aan HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) Beeldende Kunst bereiden zich voor op een leven als kunstenaar. Maar hoe ziet die beroepspraktijk er uit? Om daar een beter beeld van te krijgen start er volgend schooljaar een bijzonder project. Een artist in residence op de opleiding.

'Elk detail kan helpen het resultaat te vergroten' - Kurt Wegener


Volg Air Pastoe:
2023 >   2022 > 


Keep an Eye is een nieuwe samenwerking gestart met HKU Bachelor Fine Art om dit bijzondere idee mogelijk te maken. Binnen het curriculum van de HKU wil de opleiding benadrukken dat het denken richting moet krijgen vanuit het avontuur van het maken. Vanuit deze gedachte is de wens ontstaan om een inspirerende professional, een kunstenaar, op de vloer aan het werk te zien. Iemand die je deelgenoot laat zijn van zijn/haar proces, waar je vragen aan kan stellen en van wie je op velerlei wijze kan leren. Maar die anders dan een vaste docent niet verantwoordelijk is voor beoordeling of examinering.

Een residency op de opleiding

Met ingang van 2021 wordt elk jaar een kunstenaar uitgenodigd om gedurende drie dagen per week gebruik te maken van een atelier op de HKU Pastoe locatie. Binnen dit atelier werkt de kunstenaar aan de ontwikkeling van het eigen beeldende werk. De kunstenaar stelt het atelier op gezette tijden open voor studenten om met hen in gesprek te gaan over de ontwikkelingen binnen het werk en over zijn/haar ervaringen met betrekking tot het kunstenaarschap. De kunstenaar maakt actief gebruik van de werkplaatsen en nodigt studenten uit voor samenwerking en assistentie. Daarnaast worden er ook gastlessen en workshops gegeven.

Keep an Eye Air Pastoe geeft de fine art studenten niet alleen de mogelijkheid om met professionele kunstenaars over hun werk te spreken, maar laat ze ook daadwerkelijk actief aan het werk zien in het atelier of in de werkplaats.

Het project wordt afgesloten met een expositie en een publicatie.

Wij kijken uit naar dit nieuwe project dat in het schooljaar 2021/2022 van start gaat!