Home » Projecten » Social Intelligent Design Award Design

Social Intelligent Design Award Design

2010 & 2011

Deze award had als doel jonge designers die met hun creaties ouderen helpen langer zelfstandig thuis te kunnen wonen, te stimuleren.

'Design can be art. Design can be aesthetics. Design is so simple, that's why it is so complicated' - Paul Rand

Volg de Design Award:
HIERONDER
 

In samenspraak met de Technische Universiteit Eindhoven formuleerde de Keep an Eye Foundation in 2010 de opdracht voor de ontwikkeling van een product dat behulpzaam kan zijn voor ouderen.
Voor deze opdracht werden vier teams van 4-5 studenten geselecteerd. Zij dienden het traject van productontwikkeling van begin (analyse) tot eind (productdesign) uit te werken. Om zich optimaal in de situatie in te kunnen leven, woonden zij zelfs een periode bij ouderen thuis. Daarvan maakten zij gefilmde documentaires, die als basis dienden voor de productontwikkeling. Voor het hele traject kregen zij een periode van drie weken.
Keep an Eye Social Intelligent Design Award 2010 Keep an Eye Social Intelligent Design Award 2010

Uit het isolement!

Tijdens de afstudeerpresentatie kregen de teams de gelegenheid hun concepten tegenover een vakjury te verdedigen. Daar werden kritische vragen gesteld over de producten die getoond werden. In de loop van het project bleek namelijk dat ouderen niet in eerste instantie om een concreet product verlegen zaten, maar meer worstelden met de angst voor sociaal isolement. De concepten waar de studenten uiteindelijk mee kwamen raakten precies de kern. Ze waren allemaal bedoeld om ouderen (beter) in contact te brengen met anderen (zowel jong als oud en zowel binnen als buiten de familie- en kennissenkring).

De concepten waren zonder uitzondering vertaald in begrijpelijke producten, ondersteund door niet meer dan alleen de meest noodzakelijke techniek. Het winnende team ontving een geldbedrag, dat gebruikt werd om te onderzoeken of hun product marktrijp gemaakt kan worden. En bovendien kreeg het een jaar lang begeleiding door de Technische Universiteit Eindhoven.

Award 2011 met ruim 50 minuten videoAward 2011 met ruim 50 minuten video

Keep an Eye Social Intelligent Design 2010-2011

Social Keep an Eye Award 2010:

Volgens de website van de TU: 'Many health care projects that are using the newest technology to support people getting older take their social setting as a given and thus do often not address the factor of social isolation. This is enhanced because elderly are no longer a part of our working community. How can we make sure that they are not caught in social isolation at home, or that they feel that they are a burden to the community? The "Keep an Eye Social Intelligent Design" project explores together with 15 elderly the possibility of "creating a new society" in which all generations are valued and needed, and in which the elderly exchange knowledge and skills across the different generations. The winning design team will receive a grant for to develop the design further, and if possible made production ready'.

Award ceremony: Thursday 28 October 2010, 13:30 - 17:00 hours, ID'10 - Website

 

Social Keep an Eye Award 2011:

Project Conpeto, et Memento (de winnaar van 2010) vond in 2011 een vervolg in het project OOHOO. Daarnaast werden nieuwe projecten in beweging gezet waarvan Roos Flapper met het project 'Traces' en Marcel van Heist met het project 'Creating Rural Energy' de gelukkige winnaars waren.

In totaal deden vijftien projecten mee aan de wedstrijd bij de faculteit Industrial Design, waaruit zes finalisten werden gekozen.

Roos Flapper wil met haar design Traces bereiken dat mensen van verschillende generaties meer met elkaar verbonden worden. Kleinkinderen kunnen met de hulp van hun familie in het huis van hun grootouders een lamp maken van papier, die een tijd blijft branden. Het maken van de lamp is een sociale activiteit op zich, en als hij af is hebben de grootouders iets van hun kleinkind in hun huis staan. Als de lamp uit gaat, kunnen de kleinkinderen een nieuwe komen maken, wat hen een extra impuls geeft om bij de grootouders op bezoek te gaan.

Bij het andere winnende project ‘Creating Rural Energy' draait het om de vraag hoe design gebruikt kan worden om een verschil te maken binnen andere culturen zonder te verdwalen. Bedenker Marcel van Heist reisde naar India en zorgde daar voor een systeem waardoor een plaatselijke bewoner zijn dorpgenoten kon voorzien van energie.

De Keep an Eye Social Intelligent Design Award, die dat jaar voor de tweede keer werd toegekend, was bedoeld voor het meest innovatieve en veelbelovende design dat het ontstaan van een ‘nieuwe samenleving’ ondersteunt. In die samenleving worden alle mensen van verschillende generaties en uit verschillende culturen even veel gewaardeerd en zijn ze allemaal nodig. Het design moest de sociale cohesie versterken en antwoorden verschaffen voor sociale uitdagingen. De winnaar van de award kreeg een student-assistentschap en geld om het design verder te ontwikkelen. Als het uitvoerbaar was kon het worden geproduceerd en in de samenleving gebracht worden.