Maker zoekt maker!

Aan alle jonge makers: bekijk hier de promovideo

De Keep an Eye Foundation is al jaren bezig met het steunen en ontwikkelen van jong talent op verschillende opleidingen. Nu lijkt het ons ontzettend nuttig om meer op zoek te gaan naar verbinding tussen verschillende vakgebieden. Vandaar dit nieuwe initiatief.

'Creëren is twee keer leven' 
- Albert Camus

 

Keep an Eye wordt matchmaker!

Keep an Eye wordt matchmaker, waardoor een componist de perfecte tekstschrijver vindt, een circusclown zijn/haar kleding-designer, een startende band hun fotograaf enzovoort, enzovoort.. Hebben twee partijen elkaar via ons gevonden? Dan kunnen ze samen aan de slag gaan met het projectplan/begroting en deze indienen om zo aanspraak te maken op maximaal € 3.500,- financiële ondersteuning om hun project te realiseren. Elk half jaar worden maar liefst vier projecten gehonoreerd!

Ben jij...

... een student aan of alumnus van (max 5 jaar geleden afgestudeerd) een van de Nederlandse kunstopleidingen én ben jij op zoek naar een match voor jouw project? MELD JE DAN NU AAN!
En maak kans op ondersteuning van je project ter waarde van € 3.500,-.

Zo meld je je aan en hoe het werkt

Als je je hebt aangemeld op Maker zoekt Maker, dan gaan wij voor jou op zoek naar de perfecte match!

Naar Maker zoekt Maker »

Wij zetten jouw vraag uit bij de betreffende kunstopleidingen (inclusief onze andere partners) en zodra we in overleg met hen tot een match zijn gekomen, brengen we jullie onderling in contact!

Samen gaan jullie aan de slag met een projectplan en begroting die vervolgens bij ons worden ingediend. In die begroting moet duidelijk naar voren komen welk bedrag jullie bij ons aanvragen.

Een onafhankelijke commissie zal alle aanvragen bekijken en beoordelen, om vervolgens te beslissen of jullie een bijdrage tot € 3.500,- krijgen toegekend.

(Mocht je zelf al de perfecte match voor jouw project gevonden hebben, en voldoen jullie beiden aan de eisen (studerend of afgestudeerd aan een van de Nederlandse kunstopleidingen), neem dan contact op via e-mail om te horen hoe jullie je projectplan kunnen indienen!)
--- Over je privacy. ---
Mocht je vragen hebben, stuur dan een mail aan makerzoektmaker@keepaneye.nl

DEADLINES

1 oktober
1 april

Onze promo-video / Our promo video

 


Volg Maker zoekt Maker 
(vanaf 2020)
Follow Maker zoekt Maker (since 2020)

12e lichting >   11e lichting >   10e lichting >
9e lichting >
   8e lichting >   7e lichting >
6e lichting >
   5e lichting >   4e lichting >
3e lichting >   2e lichting >   1e lichting > 


To all young creators!

For years the Keep an Eye Foundation has been actively supporting young talent in their development at different creative educational institutes throughout the Netherlands. And we’ve come up with a new initiative to hopefully create more interaction between the different creative sectors. 

Maker zoekt Maker!

('Maker is looking for maker') Keep an Eye takes on the role of matchmaker and helps a composer find their lyricist, a circus clown find their fashion designer, a starting band find their photographer, etcetera, etcetera.. When two creators find each other via our platform, you will write and hand in a project plan and budget estimate and if your project is selected, you can receive up to € 3.500,- to realise your project. Every six months no less than 4 projects will recieve this financial support!

Are you...

... a student or alumnus (graduated no longer than 5 years ago) of one of the Dutch Art Institutions, and looking for a perfect match for your project? Apply now and hopefully your project will be selected to receive € 3.500,-!

How to apply and how it works

Please apply by filling out our application form and we will start looking for the perfect match for your project!

Visit Maker zoekt Maker »

We will contact the relevant art schools (including our other partners) and as soon as we have reached a match with them, we will put the two of you in touch with each other!

Together you will work on a project plan and budget that will then be submitted to us. This budget must clearly state the amount you request from us.

An independent committee will review and assess all applications and then decide whether you will receive a contribution of up to € 3.500,-.

(* Did you already find the perfect match for your project, and do you both meet the requirements (student or alumnus at one of the Dutch Art Universities)? Send us an e-mail so we can send you more information on how to apply!)
--- About your privacy (in Dutch) ---
If you have any questions send an email to makerzoektmaker@keepaneye.nl

Deadlines

October 1st
April 1st